سنگ ساختمانی اصفهان

مرکز خرید و فروش سنگ ساختمانی در اصفهان،عرضه مستقیم انواع سنگ گرانیت ،مرمریت و تراورتن با قیمت های رقابتی

  • سنگ گرانیت
  • سنگ مرمریت
  • سنگ تراورتن
  • سنگ ساختمانی
  • فروش سنگ مرمر ارزان

ترکیب کانی شناسی برخی از سنگ های خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان

در زیر مختصری به کانی شناسی و سنگ شناسی انواع سنگ های ساختمانی پرداخته می شود
گرانیت،سینیت،کوارتز،مونزونیت،گرانودیوریت،کوارتز دیوریت و دیوریت از دسته سنگ های آذرین درونی می باشند.همه این سنگ ها در اصطلاح تجاری ـ«گرانتی» نامیده می شوند در حالی که از نظر علم سنگ شناسی با توجه به ترکیب شیمیایی و کانیایی متفاوت از هم، نام های مختلف دارند.این سنگ ها در زیر گروه آذرین درونی جای می گیرند و وجه مشترک انها بافت دانه ای است که همگی در عمق زمین و به آهستگی سرد شده اند به طوری که فرصت مناسب برای رشد بلورها ایجاد شده است،ولی از نظر ترکیب کانی شناسی متفاوت می باشند. گرانیت از دسته سنگهای اسیدی، کوارتز مونزونیت با ترکیب قلیایی-اسیدی،سینیت دارای ترکیب قلیایی، مونزوتیت متوسط –قلیایی ، کوارتز دیوریت ترکیب متوسط متمایل به اسید، گرانودیوریت قلیایی اسیدی تا متوسط و دیوریت از نظر ترکیب شیمیایی حد واسط سنگ های اسیدی و بازیک می باشد.
ترکیب کانی شناسی برخی از سنگ های خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان

گرانیت: بافت آن دانه ای گاهی پرتیتی و گاهی گرافیکی است. (بافت پرتیتی رشد همزمان فلدسپات آلکالن با پلاژیوکلاز و بافت گرافیکی رشد همزمان کوارتز با فلدسپات آلکالن است). از نظر کانی های تشکیل دهنده، بیشتر از یک سوم فلدسپات ها در نظر کانی های تشکیل دهنده ،بیشتر از یک سوم فلدسپات ها در گرانیت، فلدسپات آلکالن،غالبا از نوع ارتوکلاز یا میکروکلین هستند. پلاژیوکلازها سدیک و غالبا در حد الیگوکلاز هستند.کوارتز حدود 20 تا40 درصد کل سنگ را تشکیل می دهد. کانی مافیک تیپیک در این سنگ ها بیوتیت قهوه ای است. در بعضی از انواع گرانیت ها، مسکویت دیده می شود. در گرانیت های آلکالن، بیشترین کانی از نوع فلدسپات آلکالن است. در بعضی از این نوع سنگ ها ممکن است بیوتیت به همراه هورنبلند یا اوژیت نیز دیده شود.
آدامالیت:بافت آن دانه ای است.در این سنگ مقدار پلاژیولکاز و فلدسپات آلکالن به تقریب برابر است(هرکدام بین 35 تا65 درصد مجموع فلدسپات ها) مقدار فلدسپات آلکالن آدامیت ها بیشتر از گرانودیوریت ها و کوارتز آنها بیشتر از مونزوئیت است. کانی مافیک تیپیک آنها بیوتیت و هورنبلند است.
گرانوفیر:گرانوفیر بیشتر دارای ترکیب سدیک تا پتاسیک، کوارتز آخرین کانی است که متبلور می شود و بیشتر رشد میکروگرافیکی با فردسپات آلکالن (رشد توام با کوارتز) و کانی مافیک آنها هدنیرژیتو اولیوین (فایالیت) است.
گرانودیرویت: این سنگ حد واسط میان گرانیت و  دیوریت است و ترکیب شیمیایی آندزین سدیک (18 درصد)، هورنبلند(17 درصد) و به عنوان کانی فرعی بیوتیت،آکسید آهن، تیتان، آپاتیت و اسفن (4درصد) است.
تونالیت: همانند گرانودیوریت است، تنها میزان فلدسپات آلکالن و کورتز آن پایین تر از گرانودیوریت است و کانی های مافیک آن بیشتر است . کانی مافیک عمده، هورنبلند و بیوتیت است.
سینیت: در این سنگ فلدسپات آلکالن دو سوم فلدسپاتهای سنگ و عمده کانی تشکیل دهنده سنگ است. رنگ صورتی فلدسپات آلکالن زیبایی خاصی به شکل ظاهری سنگ می دهد که در صنعت ساختمان مورد توجه است.
دیوریت: در این سنگ،پلاژیوکلاز از نوع آندزین یا اولیگوکلازکلسیک، کانی اصلی است. هورنبلند و بیوتیت کانی های عمده مافیک هستند.
مونزونیت: این سنگ از نظر ترکیب شیمیایی حد واسط میان دیوریت و سینیت است. مشخصه آن اندازه برابر فلدسپات آلکالن با پلاژیوکلاز است که هیچ یک از آنها کمتر از یک سوم یا فراتر از دو سوم کل فلدسپات ها نیستند، ضریب رنگ ان 50 تا60 نیز وجود دارد که در بردارنده اولیوین و اوژیت یا بدون بیوتیت است . مونزوتیت تیپیک در بردارنده پلاژیوکلازهای شکل دار بیوتیت است. مونزوتیت تیپیک در بردارنده پلاژیوکلازهای شکل دار یا نیمه شکل دار 33درصد، ارتوکلاز 32 درصد، اوژیت با یا بدون بیوتیت است. مونزوتیت تیپیک در بردارنده پلاژیوکلازهای شکل دار یا نیمه شکل دار 33 درصد، ارتوکلاز 32 درصد، اوژیت به اضافه کمی هورنبلند 24 درصد، بیوتیت 6 درصد،کوارتز،کانی های اپک و آپاتیت،زیرکن واسفن در مجموع حدود 5 درصد است. بافت مشخصه در بیشتر قسمت های سنگ پوئی کلینیک است با افزایش کوارتز، این سنگ به طرف کوارتز مونزونیت سوق پیدا می کند. در کوارتز مونزونیت ، کانی مافیک عمده بیوتیت و هورنبلند است . به سنگ های گرانیت (و نوع متامورف شده آن گرانیت گنایس)، سینست، کوارتز،موزنونیت،گرانودیوریت،کوارتزدیوریت و دیوریت در اصطلاح تجاری گرانیت و به سنگهای گابرو، دیاباز،انورتوزیت و پیروکسینیت (از سنگ های اولترامافیک) در اصطاح تجاری گرانیت سیاه گفته می شود.
گابرو: سنگ آذرین نفوذی با ترکیب بازیک است. در بیشتر گابروهای درشت دانه و یا هم ارز نیمه ژرف آنها دانه متوسط ها یعنی میکرو گا بروها، کانی چیره پلاژیو کلاز کلسیک و فراوان ترین کانی مافیک به ترتیب اوژیت، هیپرستن و اولیوین است. گابروها ممکن است گاهی در بردارنده هورنبلند و بیوتیت باشد. گابروهای نرمال به طور عمده در برگیرنده لابرادوریت و آوژیت یا دیالاژ هستند. گابروها به دلیل تیره بودن در رنگ سنگ (متمایل به سیاه)،در سنگهای نما مورد توجه اند. پیروکسین دیاباز(دیابازتولئیتی: اشباع یا کمی فوق اشباع در سیلیس  است. این سنگ در بخش زیرین و پایانی سیل های ضخیم، پرمایه و از اولیوین هستند.بافت انها در قسمتهای کناری سیل در اثر سرد شدن سریع، اینترگرانولار، ریزدانه یا اینترسرتال است. به سوری مرکز بافت درشت تر و بیشتر افیتیکی است. کانی های آن عبارتند از پلاژیوکلاز(از نوع لابرادوریت(پیروکسن از نوع اوژیت،پیژونیت و اورتوپیروکسن)،اکسیدهای آهن و تیتان،کمی اولیوین یا فاقد آن و به طور جزئی بیثتیت ،آمفیبول و آپاتیت،محصول تجزیه در این سنگ ،کلریت و سرپانتین است که باعث رنگ سبز در سنگ می گردد و از این نظر مورد توجه صنعت ساختمان برای کاربرد در نما می باشد

مشخصات سنگ های ساختمانی.

 

 

 

 گرانیت ارزان
 
 
کانال تلگرام سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی،سنگ گرانیت،سنگ مرمر،سنگ تراورتن فروش سنگ ساختمانی،سنگ گرانیت،سنگ مرمر،سنگ تراورتن فروش جدید ترین سنگ های ساختمانی شیک وزیبا , با قیمت های مناسب و رقابتی فروش مستقیم انواع سنگ ساختمانی توسط گروه سنگ ساختمانی اصفهان از مجموعه کارخانه های سنگ این شرکت در اصفهان فروش زیبا ترین سنگ ها در زیبا ترین رنگ ها سنگ تراورتن,گرانیت,مرمریت در رنج قیمت های متفاوت فروش سنگ ساختمانی نما,فروش سنگ ساختمانی کف گروه تولیدی صنعتی سنگ ساختمانی اصفهان با تجربه چندین ساله در شاخه های مختلف صنعت سنگ ، اکنون با تولید وفرآوری انواع سنگ با رنگهای متنوع و جذاب، زیباترین سنگهای ساختمانی را از دل معدن های وابسته به گروه برای صنعت ساختمان کشور عزیزمان ایران به ارمغان آورده است. ما مفتخر به همکاری با مهندسین ومعماران و همچنین کلیه دست اندرکاران ساختمان میباشیم. هدف ما ارایه محصولات جدید و منحصربه فرد و همینطور ارایه خدماتی نوین میباشد. امید است با عنایت خداوند متعال بتوانیم گامی هر چند کوچک برای نیل به اهداف بزرگ هم وطنان بزرگوارمان برداریم